Czy znasz Stare Miasto?

Czy Poznaniacy znają Stare Miasto? Można przypuszczać, że wiele osób twierdzi, iż znajomość Starego Miasta to dla Poznaniaków coś, co nie podlega żadnej dyskusji. Takie myślenie jest zrozumiałe, ale czy ma przełożenie na rzeczywistość?

Do przemyślenia

Oczywiście trudno mówić o szczegółach – mowa o temacie, nad którym należy zastanowić się samodzielnie. Zresztą wystarczy cofnąć się do 2018 roku – był to rok, w którym Poznań dołączył do miast objętych dodatkową ochroną konserwatorską (chodzi oczywiście o obszary najcenniejsze historycznie). Nie można też zapomnieć o wprowadzaniu Parku Kulturowego – wprowadzenie Parku Kulturowego pozwoliło na uporządkowanie witryn, szyldów, reklam czy ogródków gastronomicznych.

W ten sposób dochodzimy do organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za działania promocyjne. Na temat oferowanych propozycji możemy rozmawiać naprawdę długo – mamy choćby spacery, warsztaty czy prelekcje. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że organizowane wydarzenia można określić integracją lokalnej społeczności. Integracja lokalnej społeczności to coś, czego być może trochę brakuje i nie chodzi tylko o Poznań. Dobrze też pamiętać o tym, że organizowane wydarzenia można określić sprawdzeniem wiedzy o mieście. Historia Poznania może zaskoczyć nie tylko przyjezdnych.

Nie ulega wątpliwości, że w Poznaniu ostatnio wiele się dzieje.