Piotr Przyłucki, doświadczony specjalista z zakresu zoologii, objął stanowisko dyrektora poznańskiego zoo

W lipcu Piotra Przyłuckiego, eksperta w dziedzinie zoologii i hodowli zwierząt, który posiada doświadczenie w pracy w różnych ośrodkach hodowlanych i ogrodach zoologicznych zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich, czeka nowe wyzwanie zawodowe. Przyłucki ma objąć stanowisko dyrektora zoo w Poznaniu.

Magistrat miasta Poznania zdecydował się na rozpisanie konkursu na stanowisko dyrektora ogrodu zoologicznego w kwietniu bieżącego roku. Nastąpiło to w wyniku dyscyplinarnego zwolnienia poprzedniej dyrektor, która musiała zmierzyć się z licznymi oskarżeniami.

Wybór miasta padł na Piotra Przyłuckiego – rodowitego Poznaniaka. W swoim dorobku naukowym ma ukończenie trzech poznańskich uniwersytetów: Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przyłucki jest znany ze swojego zaangażowania w badania dotyczące utrzymania ssaków morskich w niewoli oraz żywienia różnych gatunków zwierząt, ale również ludzi. Brał udział w licznych wyprawach naukowych do obszarów podbiegunowych, gdzie prowadził badania nad wielorybami i delfinami – wynika z oficjalnego komunikatu miasta Poznania.

Jako osoba głęboko zaangażowana w prace na rzecz ochrony ssaków morskich, Przyłucki jest przeciwnikiem komercyjnego utrzymania delfinów w niewoli. Założył stowarzyszenie edukacyjne, którego celem jest promowanie cetologii, czyli nauki o morświnach, delfinach i wielorybach. Jego działalność edukacyjna obejmuje m.in. prowadzenie pierwszego w Polsce tzw. suchego walarium, prezentowanego od trzech lat w afrykarium zoo we Wrocławiu.