W Poznaniu coraz więcej dzików!

Nie cichną problemy z licznie występującymi skupiskami dzików. Problem większej liczby tych zwierząt w terenach miejskich wymaga od poznańskiego magistratu przygotowania kompleksowej strategii chroniącej przed ich napływem. Na ulicach Poznania obecność dzików zaledwie do końca czerwca wymagała 1266 interwencji policji. W całym roku 2019 było ich 1165.

Dlaczego tyle dzikich zwierząt?

Komunikat poznańskiego magistratu przedstawia przyczyny pojawiania się większej liczby zwierząt na terenie miasta. Zdaniem władz przyczyną są m.in. obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Mniejsza liczba mieszkańców poruszających się po ulicach Poznania zaraz została wykorzystana przez dzikie zwierzęta. Szczególnie śmiało działają dziki, zapuszczając się na tereny wielu miejskich osiedli. Większa aktywność zwierząt jest tym bardziej widoczna, że już z końcem czerwca liczba interwencji policji przekroczyła statystyki z 2019 roku.

Co z tymi dzikami?

Magistrat podaje, że rocznie około 450 dzików było odstrzeliwanych, odławianych i wywożonych na odległość co najmniej 50 km od Poznania. Część z tej liczby dzików zginęła pod kołami samochodów. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania podkreśla to, jak bardzo ważna jest profilaktyka przy problemie z dzikami. Podstawą działań powinno być zniechęcenie dzikich zwierząt do traktowania terenów miejskich jako umożliwiających zdobycie pożywienia. Obecnie dziki pojawiają się najczęściej m.in. w rejonach Antoninka i Zielińca.

Strategia magistratu

Kompleksowa strategia przygotowana przez poznański magistrat ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się dzików na poznańskich osiedlach. Opiera się ona o współpracę nie tylko licznych wydziałów urzędu miasta i miejskich jednostek, ale i służb mundurowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Planowane jest otaczanie ogrodzeniami Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz stosowanie furtek otwierających się na zewnątrz. Sadząc drzewa w Poznaniu, wybierane będą takie gatunki, których owoce i nasiona nie będą przyciągały dzikich zwierząt.