Ile kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci?

Wypożyczenie kontenera na śmieci zwykle jest potrzebne, kiedy planuje się przebudowę budynku, remont lub prace rozbiórkowe, likwidacja domu, mieszkania po śmierci domownika itp. Wówczas tego typu usługi są niezbędne. Ile więc kosztuje wynajęcie kontenera na śmieci?Koszty zależą od wielu czynników, m.in. od wielkości kontenera i okresu wynajmu. Na cenę ma również wpływ rodzaj odpadów, który należy zutylizować.

Średni koszt wypożyczenia kontenera na śmieci wynosi od 50 do 100 zł na dzień. Tak jak było wspomniane na wstępie, wysokość kosztów uzależniona jest od odległości pomiędzy firmą a adresem, pod który pojemnik ma być podstawiony, ważny jest także czas wynajmu i typ kontenera. Duże pojemniki są tańsze w przeliczeniu na metr sześcienny niż te mniejsze pojemniki. Jakie dodatkowe koszty mogą powstać poza zwykłymi kosztami utylizacji? Najczęstsze koszty dotyczą pozwoleń na instalację w miejscach publicznych. Różnią się one w zależności od gminy. W większości przypadków wynoszą one maksymalnie 200-300 zł. Jeśli kontenery są przepełnione, wówczas firma transportująca pojemniki może odmówić współpracy albo każe przygotować kontener, tak aby było w nim wolne miejsce przynajmniej na 10 cm poniżej krawędzi kontenera.

Zbieranie nie jest wtedy możliwe, dopóki pojemnik nie zostanie opróżniony do dopuszczalnego poziomu. W takim przypadku usługi kontenerowe pobierają opłatę za tzw. pusty przejazd. Warto więc przestrzegać zasad, by później nie ponosić dodatkowych i niepotrzebnych kosztów. Co w przypadku, kiedy w kontenerach na śmieci znajdują się odpady, które nie powinny się tam znaleźć?

Jeśli wcześniej ustalone wymagania dotyczące utylizacji odpadów nie są przestrzegane, a w kontenerze na śmieci znajdują się niedozwolone odpady (np. drewno, niebezpieczne substancje itp.), firma utylizacyjna przeprowadza ponowne, ręczne sortowanie. Powoduje to wysokie dodatkowe koszty, które w zależności od objętości kontenera mogą sięgać nawet kilkuset euro. Z tego powodu należy zawsze bardzo dokładnie przestrzegać wytycznych dotyczących utylizacji i przykrywać lub zamykać pojemniki na noc, w przeciwnym razie utylizacja może być bardzo kosztowna.

Wiedząc już, ile wynosi średni koszt wynajęcia kontenera na śmieci i jakie ewentualnie dodatkowe koszta można ponieść, można zastanowić się, czy powierzyć tę usługę firmie, czy może korzystniejszym rozwiązaniem będzie składowanie i wywiezienie odpadów na własną rękę.