Darmowy transport miejski dla wyborców w Poznaniu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Obecnie trwają procedury wyborcze do Parlamentu Europejskiego. Wyjątkowo, w związku z tym wydarzeniem, mieszkańcy Poznania mogą skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu wyborów, 9 czerwca. Kto jest uprawniony do tej niecodziennej korzyści?

Prawo do darmowego przemieszczania się środkami publicznego transportu posiadają tego dnia obywatele Poznania, którzy najdalej w dniu głosowania przekraczają sześćdziesiąty rok życia. Oprócz nich, osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej (wraz z ich opiekunami) mają równie możliwość skorzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Ta wyjątkowa ulga, uchwalona przez radnych miasta w minionym roku, jest aktywna jedynie podczas dnia wyborczego.

Jakie jednak są wymagania, aby skorzystać z ww. przywileju?

Dla osób powyżej 60 roku życia zwolnienie z opłat za przejazd występuje po okazaniu dowolnego ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek – może to być dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.

Podróżujący z niepełnosprawnościami muszą zaś okazać dokument identyfikacyjny oraz dodatkowo ważne zaświadczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności – może to być orzeczenie, jego wypis, albo legitymacja niepełnosprawności.