Rewolucyjna zmiana w Szczepankowie: nowe rondo gotowe do użytku

Szczepankowo zyskało nowy układ drogowy w postaci ronda, usytuowanego na przecięciu ulic Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo. Od dnia 31 października, wprowadzono w tym miejscu stałą organizację ruchu oraz uruchomiono dla samochodów nowo wybudowane rondo. Od dnia 1 listopada, ruchem objęte będą również autobusy miejskie. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu gwarantuje, że ta część infrastruktury drogowej zapewni bezpieczeństwo kierowcom. Dodatkowo zaplanowano udogodnienia dla pieszych i rowerzystów.

– Naszym priorytetem było jak najszybsze przygotowanie ronda do użytku, zwłaszcza z uwagi na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych, który zwykle charakteryzuje się wzmożonym natężeniem ruchu – podkreśla Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Zgodnie z umową z wykonawcą, prace miały zakończyć się do końca listopada, jednak udało nam się to zadanie zrealizować o miesiąc wcześniej. Na chwilę obecną, zostało już zamontowane wszelkie niezbędne oznakowanie drogowe, a prace skupiają się na ostatnich poprawkach i porządkach.

Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że przed przeprowadzeniem inwestycji, miejsce, w którym teraz znajduje się rondo, było zwykłym, pięciowlotowym skrzyżowaniem. Celem przeprowadzenia prac była poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu użytkowników drogi.