Postępy w realizacji projektu budowy chodnika z oświetleniem drogowym w Ratajach

Obserwowane są znaczące postępy w trakcie realizacji projektu, który obejmuje konstrukcję chodnika z systemem oświetlenia drogowego w miejscowości Rataje. Na ten moment, głównym celem jest wbudowanie krawężników oraz obrzeży z betonu. Dokonano już także odłożenia dolnej warstwy podbudowy nawierzchni przyszłego chodnika.

W miarę postępów prac, kontynuowane są roboty ziemne. Prowadzi się równolegle budowę kanału technologicznego oraz instaluje system oświetlenia drogowego na kolejnych sekcjach trasy. Wszystko to jest częścią większego planu, mającego na celu poprawę infrastruktury lokalnej.

Łączny koszt przewidziany na realizację tego przedsięwzięcia to 2 178 330,00 zł. Środki finansowe na pokrycie kosztów pochodzą z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Drugim źródłem finansowania są własne środki Gminy Łobżenica.