Zatrzymanie dyrektorki Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu: oskarżenia o nadużycia i działanie na szkodę miasta

W Poznaniu doszło do zatrzymania Ewy Z., pełniącej funkcję dyrektorki miejscowego ogrodu zoologicznego. Decyzję o aresztowaniu podjęła prokuratura, która postawiła oskarżonym zarzuty nadużywania swoich uprawnień i działania przeciwnie do interesów miasta. Ewa Z. jest oskarżona m.in. o wykorzystywanie służbowego samochodu do celów niezwiązanych z pracą oraz przeznaczanie karmy i leków, które były kupowane dla zwierząt zoo, na rzecz zwierząt domowych, które hodowała. W związku z powyższymi zarzutami, kobiecie zawieszono wykonanie obowiązków na stanowisku dyrektora oraz nałożono na nią zakaz wstępu na teren ogrodu zoologicznego.

Według informacji zawartych w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prowadzone jest śledztwo dotyczące nieprawidłowości w działaniach poznańskiego ogrodu zoologicznego. Śledztwo zostało wszczęte na podstawie doniesienia jednej osoby fizycznej. Ewa Z., jako dyrektor ogrodu zoologicznego, jest podejrzana o przekroczenie swoich uprawnień jako funkcjonariusz publiczny i działanie na niekorzyść interesu publicznego. Oskarżenia obejmują również oszustwo, przywłaszczenie mienia publicznego i fałszowanie dokumentów, co przyczyniło się do szkód finansowych dla miasta Poznań.

Wśród zarzutów postawionych Ewie Z. znalazło się też ukrywanie majątku kosztem wierzycieli oraz manipulowanie pracownikami ogrodu zoologicznego. Jest oskarżona o wykorzystywanie swojego stanowiska do skłaniania podwładnych do składania fałszywych zeznań na jej korzyść.