Troska o bezpieczeństwo uczniów

Już jutro czeka nas rozpoczęcie roku szkolnego. W związku z tym poczyniono działania, które mają sprawić, że będzie bezpieczniej – co się działo w Poznaniu?

Oznakowanie przy poznańskich placówkach

Można powiedzieć, że wszystko sprowadza się do oznakowania przy poszczególnych placówkach. Ktoś może stwierdzić, że mowa o drobiazgach, ale takie myślenie jest niewłaściwe. Możemy mówić o czynnościach, które mogą przełożyć się na wiele dobrego. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że do nieszczęścia nie trzeba wiele.

Warto również podkreślić, że kontrola bezpieczeństwa w rejonach przyszkolnych to nie jest nowośćto priorytet przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Ważne jest też to, że nie chodzi o działania pozostawione na koniec sierpnia – prace trwały od lipca. Zresztą wystarczy powiedzieć, że kontrole dotyczyły niemal 100 placówek. Na temat szczegółów można rozmawiać długo – najlepszym dowodem na to jest fakt, że odmalowanie oznakowania poziomego miało miejsce przy 35 szkołach.

Istotne jest też to, że rozpoczęcie roku szkolnego nie oznacza zakończenia prac związanych z bezpieczeństwem.