Rozwój infrastruktury wodnej i turystycznej w Gminie Staszów dzięki dofinansowaniu

Trzy kluczowe projekty, mające na celu rozwijanie infrastruktury i promowanie turystyki, będą realizowane w gminie Staszów. Tego rodzaju inicjatywy są możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 14 milionów złotych, które otrzymała gmina. Wśród nakreślonych planów znalazło się m.in. przedsięwzięcie związane z poszerzeniem zbiornika wodnego Golejów.

Pierwsze działania na rzecz rozbudowy Golejowa rozpoczną się najprawdopodobniej już do końca 2023 roku, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na ten cel. Plany te zakładają w pierwszej kolejności budowę drogi umożliwiającej dojazd do Golejowa. Dodatkowo, zostanie utworzony deptak, który połączy jeziora golejowskie z drogą wojewódzką. W ramach tego etapu powstanie także odpowiednia infrastruktura oraz oświetlenie przy deptaku.

Kolejnym krokiem w dążeniu do uatrakcyjnienia terenu będzie modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga”. W jego skład wejdzie sześć nowych domków przeznaczonych dla sześciu osób każdy, które będą dopełnieniem do już istniejącej infrastruktury.