Konsorcjum Kobylarnia i Mirbud wyłonione do realizacji 22-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Obornikami a Poznaniem

W procesie realizacji projektu budowy 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11, łączącego Oborniki z Poznaniem oraz obwodnicy wokół Obornik, najbardziej korzystną ofertę złożyło konsorcjum dwóch firm – Kobylarnia i Mirbud. Konsorcjum to zostało wybrane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które ogłosiło przetarg na tę inwestycję jeszcze w październiku poprzedniego roku, jak podkreśliła Alina Cieślak, reprezentantka oddziału GDDKiA w Poznaniu.

Na przetarg wpłynęło osiem ofert, spośród których najniższa, a tym samym najkorzystniejsza, została złożona przez wspomniane wcześniej konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość wyniosła 853 456 675,21 złotych.

Cieślak zaznaczyła, że głównym kryterium selekcji ofert była ich cena, która miała 55% udziału w ocenie. Ponadto brano pod uwagę inne kryteria, jak przedłużenie gwarancji jakości na różne aspekty projektu, w tym ekrany akustyczne i obiekty mostowe, które stanowiły 40% oceny. Dodatkowo, spółki musiały przedstawić plan zagospodarowania pozyskanego destruktu asfaltowego, co miało 5% udziału w całościowej ocenie ofert.