Co nowego w podatkach na 2024 rok?

Wraz z początkiem roku 2024 nastąpi wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. Niektóre z nich wejdą w życie już 1 stycznia. Przedsiębiorców, emerytów i osoby pracujące czeka wiele zmian. Zapraszamy do zapoznania się z tymi już potwierdzonymi.

Podatek minimalny

Polski Ład wprowadził minimalny podatek dochodowy CIT. Zmiany wraz z rozpoczęciem nowego roku już zaczęły obowiązywać. Dobrą wiadomością jest jednak to, że przedsiębiorstwa w pewnych sytuacjach zapłaci nową daninę dopiero w 2025 roku. Tak się stanie, jeśli firma odnotuje straty podatkowe albo nie przekroczy 2-proc. progu rentowności. Celem wprowadzenia tejże daniny jest eliminacja sytuacji, w której to duże spółki, pomimo osiągania sporych obrotów, raportują niski dochód czy też jego stratę.

Składka zdrowotna oraz podwyżka składek społecznych w ZUS

Kolejne zmiany dotykają składek zdrowotnych i społecznych. W przypadku przedsiębiorców niestosujących obniżonych składek ZUS podstawia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w nowym roku wyniesie co najmniej 60 procent średniego wynagrodzenia miesięcznego. Nie może być więc niższa aniżeli 4694,40 zł. Od stycznia składki społeczne wyniosą: składka emerytalna 916,35 zł, chorobowa 115,01 zł, składka rentowa 375,55 zł, wypadkowa 78,40 zł, składka na Fundusz Pracy 115,01 zł. Wzrośnie także składka zdrowotna, która nie może wynieść mniej aniżeli 9 procent minimalnego wynagrodzenia, w pierwszym dniu roku składkowego, a więc 1 lutego. Już od 1 stycznia 2024 minimalna składka zdrowotna wyniesie 381,78 zł

Opłata dotycząca produktów z tworzyw sztucznych

W nowym roku dojdą też kolejne daniny. Podmioty prowadzące działalność handlową czy gastronomiczną będą zmuszone do pobierania opłat od swoich klientów przy wydawaniu jedzenia oraz napojów w jednorazowych pojemnikach, kubkach, a więc tych wykonanych z plastiku. Od dnia 1 lipca 2024 roku klient musi mieć możliwość skorzystania z innego rodzaju opakowania, np. ekologicznego. Zmiana ta nie uwzględnia produktów zapakowanych fabrycznie w pojemniki plastikowe.

Wydłużony „0” VAT na żywność

Zerowa vat na żywność został wydłużony do 31 marca. Oznacza to, że nie trzeba obawiać się drastycznego wzroku cen żywności wraz z 1 styczniem 2024. Jeśli chodzi o produkty objęte zerowym vatem, to pozostają one bez zmian. Zalicza się do nich mięso,warzywa, owoce, produkty zbożowe i nabiał.

Podwyżka opłat i podatków lokalnych

Od stycznia 2024 wzrosną podatki oraz opłaty lokalne, w niektórych przypadkach nawet o 15 procent. Dokładny wzrost zależy od decyzji rady gminy, ale maksymalny wzrost może wynieść 0,15 zł na każdy metr kwadratowy, a w przypadku nieruchomości używanych do celów gospodarczych, najwyższa możliwa podwyżka może wynieść 4,32 zł/ m2. Warto wiedzieć, że wzroście także podatek od  środków transportowych, opłata uzdrowiskowa i opłata od posiadania psa. Podwyżki nie ominą także rolników. W 2024 roku podatek rolny ma wzrosnąć o 21 %, co jest widoczną zmianą.

Obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że od 1 lipca 2024 roku obowiązkowe będzie wystawianie faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Nie będą więc mogli korzystać z faktur w postaci papierowej, czy też elektronicznej. Daje to możliwość bezpośredniego wglądu w wystawiane faktury dla organów skarbowych.

Jak widać, zmian w systemie podatkowym jest wiele. Oczywiście, są też pewne daniny, które pozostają bez żadnego wzrostu czy modyfikacji.W razie wątpliwości co do zmian w podatkach oraz pojawienia się kolejnych danin warto skorzystać z porady, jaką oferuje doradca podatkowy.