Zapewnienie ułatwień dla seniorów i osób niepełnosprawnych w Poznaniu podczas wyborów do rad osiedli

12 maja, niedziela, to dzień, w którym Poznań zorganizuje wybory do rad osiedli. W tym dniu, zarówno seniorzy, jak i osoby niepełnosprawne mogą liczyć na szereg udogodnień, w tym na możliwość bezpłatnego przemieszczania się.

Darmowe korzystanie z komunikacji miejskiej w Poznaniu podczas wyborów staje się realne do dla tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania przekroczą próg 60 lat, a także dla osób z trudnościami w pełnym funkcjonowaniu (wraz z osobą im towarzyszącą). Umożliwiają to ustalenia ZTM, dzięki którym te osoby mogą dotrzeć do swojego lokalu wyborczego oraz powrócić do domu bez żadnych opłat. To rozwiązanie zostało wprowadzone przez radnych miejskich w ubiegłym roku i obowiązuje wyłącznie w dniach wyborów.

Zasady korzystania z tego przywileju są proste – wystarczy okazać ważny dokument tożsamości. Dla tych, którzy już skończyli 60 lat, może to być dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport potwierdzający datę urodzenia. Osoby z niepełnosprawnościami powinny przedstawić dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, tak jak orzeczenie, wypis z orzeczenia lub legitymację.