Ukończenie prac budowlanych na dworcu autobusowym Rataje

Podstawowe prace konstrukcyjne na dworcu autobusowym Rataje zostały zakończone. Głównym celem tego przedsięwzięcia było unowocześnienie i usprawnienie organizacji przestrzeni wewnątrz budynku. Budynek będzie niebawem otwarty dla podróżnych.

– Rondo Rataje i przyległy do niego dworzec autobusowy stanowią wspólnie jedno z kluczowych miejsc przesiadkowych i węzłów komunikacyjnych w naszym mieście. Jako Poznańskie Inwestycje Miejskie, początkowo zajęliśmy się remontem nawierzchni dworca, a następnie przebudową samego ronda Rataje. Dlatego prace, które odbywały się bezpośrednio w budynku dworca, są postrzegane jako finalny etap tej kompleksowej inwestycji mającej na celu poprawę funkcjonowania tego układu komunikacyjnego – wyjaśnia Tomasz Płóciniczak, zastępca dyrektora spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W tym momencie odbywa się procedura oceny jakości wykonania prac w budynku dworca, który znajduje się przy ul. Bolesława Krzywoustego 19. Aranżacja przestrzeni została przemyślana tak, aby maksymalnie zwiększyć funkcjonalność budynku. W trakcie prac rozbiórki dotychczasowych ścian działowych, zostały one zastąpione nowymi. Projekt uwzględniał także wymianę niektórych elementów stolarki okiennej i drzwiowej. W rezultacie pomieszczenia otrzymały nowe wyposażenie.