Poznańskie Osiedle Stefana Batorego stanowczo sprzeciwia się planom likwidacji miejscowego pasażu handlowego

Na terenie Osiedla Stefana Batorego w Poznaniu, mieszkańcy zdecydowali się na publiczną manifestację niezadowolenia. Ich sprzeciw jest skierowany przeciwko zamierzeniom zniszczenia lokalnego pasażu handlowego, znajdującego się przy ulicy Opieńskiego. Swoje niezadowolenie wyrażają w ramach konsultacji społecznych, które są organizowane pod egidą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Mieszkańcy uważają, że spotkanie online z urbanistami, które miało miejsce na początku czerwca, nie było w stanie uwzględnić pełni ich obaw i sugestii. Podkreślają, że chcą przekazać do szerszego grona osób, że społeczność ma siłę sprzeciwu wobec decyzji, które uważają za nielogiczne i niekorzystne.

Według nich, bieżące konsultacje mają jedynie formę pozorną i wykluczają tych członków społeczności, którzy nie mają dostęp do komputera lub internetu. Wydział Urbanistyki, bez obrazowego wyjaśnienia powodów, unika bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, które z pewnością przyciągnęłyby tłumy ludzi.

Grzegorz Hałuszko, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Stefana Batorego, podkreśla, że podczas spotkania online nie otrzymano odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w przeznaczeniu terenu przy ul. Opieńskiego. Obecne plany urbanistyczne dopuszczają na tym obszarze budownictwo wielorodzinne. Plany inwestora przewidują dodatkowo funkcje handlowo-usługową, lecz na znacznie mniejszą skalę.