Poznańskie Dni Rodziny a Biała Sobota w POSUM

Są wydarzenia, które mają przypominać o sprawach mających dużą wagę. Świetnym przykładem są Poznańskie Dni Rodziny, które zaczęły się 15 maja i potrwają do 1 czerwca.

Będzie się działo!

Można też spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej strony – czeka nas Biała Sobota w POSUM. O szczegółach można rozmawiać i rozmawiać – zainteresowani mogą być pewni bezpłatnych konsultacji medycznych, badań profilaktycznych czy porad specjalistów. Warte podkreślenia jest również to, że nie zapomniano o najmłodszych – należy przez to rozumieć pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy gry i zabawy mające związek z tematyką zdrowotną. Można odnieść wrażenie, że jest wszystko to, co być powinno.

Gdyby ktoś potrzebował szczegółowych informacji, nie pozostaje nic innego jak zapoznanie się z wiadomościami udzielanymi w oznaczonym Punkcie Informacyjnym. Punkt ten znajdować się będzie w holu, przy głównym wejściu do POSUM. Jeżeli coś wyda się niejasne, najlepiej od razu pytać.

Warto też pamiętać o tym, że zdrowie mamy tylko jedno.