Kompleksowa obsługa nieruchomości – na czym polega?

Zarządzanie nieruchomością warto powierzyć doświadczonym profesjonalistom. Pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu właścicielowi budynku. Specjaliści zadbają o to, aby nieruchomość została zabezpieczona pod względem prawnym. Firma będzie reprezentowała klienta przed różnymi instytucjami i organami państwowymi. Kompleksowa obsługa nieruchomości obejmuje aspekty techniczne budynku, wspólnoty mieszkaniowej wraz z jej członkami, kwestie związane z rachunkowością i księgowością.

Firma zewnętrzna do zadań specjalnych

Obecnie nie ma już wymogu uzyskania licencji, ale jeśli chce się skorzystać z usług specjalisty, to należy jej wymagać. Przeprowadzane są nawet kursy, które przygotowują do sprawowania obowiązków zarządcy. Kończą się one egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku umożliwia zdobycie odpowiednich uprawnień. Powierzenie kompleksowej obsługi nieruchomości firmie zewnętrznej jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla właściciela obiektu i wspólnoty mieszkaniowej. Nie należy jednak mylić zarządcy z administratorem. W przypadku tego pierwszego zakres świadczonych usług jest znacznie szerszy. Taka kompleksowa obsługa nieruchomości od ponad 15 lat jest realizowana przez firmę Palatyn. W ramach wymienionych wyżej czynności, powierzając działania zarządcy nieruchomości można być pewnym solidnej realizacji zadań.

Na czym polega obsługa nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje między innymi obsługę techniczną budynków. Oznacza to, że zarządca jest zobligowany do szeroko pojętej opieki nad powierzonym mu obiektem, dotyczy to również wszystkich znajdujących się w nim instalacji. Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje prace konserwowe i serwisowe. Zarządca odpowiada za kontrolowanie stanu instalacji, musi też prowadzić związaną z tym dokumentację. Jeśli wystąpi jakaś awaria, to jego obowiązkiem będzie rozwiązanie powstałego problemu jak najszybciej. Nadzoruje on również prace naprawcze i remontowo-wykończeniowe. Zleca wykonywanie określonych przeglądów budowlanych. Zadaniem zarządcy jest również odebranie budynku od dewelopera. Kompleksowa obsługa nieruchomości dotyczy również prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Czym zajmuje się firma obsługująca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości zajmuje się organizacją i obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz jej członków. Wiąże się to z licznymi formalnościami do załatwienia. Konieczne jest opracowanie budżetu wspólnoty, kontrolowanie stanu budynku, realizowanie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Usługi zarządzania dotyczą również tworzenia różnych projektów, dzięki którym można usprawnić funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej. Zlecane są także kontrole nieruchomości. W ramach obsługi rachunkowo-księgowej zarządca nieruchomości przygotuję budżet wspólnoty, sprawozdania finansowe, dokumentację podatkową. Zajmuje się również wykonaniem szeregu innych czynności księgowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Firmy specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami mają w swoich szeregach administratorów budynków, księgowych i radców prawnych.