Nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Nowy plan regionalny zatytułowany „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” przyniesie korzyści dla 431 osób – dzieci, nauczycieli oraz ich rodziców. Sześć projektów o profilu przedszkolnym zostało wyłączone dla tych grup. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy dofinansowania z wnioskodawcami, zapewniając tym samym realizację tych projektów.

Wszystko będzie miało miejsce w siedmiu przedszkolach, które są obecne w takich gminach jak Busko-Zdrój, Daleszyce, Działoszyce oraz Strawczyn. Całkowita wartość tych projektów wynosi ponad 8,1 mln złotych, a fundusze przeznaczone na ich dofinansowanie to blisko 7,3 mln złotych.

Priorytetem nowych projektów realizowanych w ramach programu FEŚ 2021-2027 jest ulepszanie i poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkoli w regionie świętokrzyskim. To ma być osiągnięte głównie za sprawą prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla dzieci. Jednak nie tylko – także poprzez podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych kadry przedszkolnej oraz wsparcia dla rodziców, jak podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.