Nowy kontrahent? Sprawdź go z pomocą prywatnego detektywa!

Nawiązywanie relacji biznesowych to codzienność każdego przedsiębiorcy. Ci, którzy nieco dłużej działają na rynku, doskonale wiedzą, że można trafić na uczciwych partnerów, z którymi współpraca to czysta przyjemność, lecz zdarzają się i tacy, w którymi lepiej nie finalizować żadnego kontraktu. Zanim więc zdecydujemy się nawiązać współpracę z konkretnym kontrahentem, warto sprawdzić go z pomocą prywatnego detektywa.

Dlaczego warto sprawdzić kontrahenta?

Podpisanie umowy z nowym kontrahentem, a następnie dostarczenie mu towarów lub wykonanie usług na jego korzyść, wymaga uiszczenia odpowiedniej zapłaty, której kwota wskazana będzie na fakturze. Jeśli kontrahent nie dokona płatności w terminie, pozostaje nam podjąć działania windykacyjne, które nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty, a ponadto są długotrwałe. Nieregulowanie zobowiązań to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Nie otrzymują oni zapłaty, a jedynie zapewnienia, że płatność zostanie uregulowana „w najbliższym, możliwym terminie”. Kiedy dokładnie, nie wiadomo. Tymczasem zatory płatnicze mogą prowadzić do znacznego pogorszenia się kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a w efekcie nawet do jego niewypłacalności. Innym problemem jest również dostarczanie złej jakości towarów, czy wykonywanie usług, z których klienci nie są zadowoleni. Kłopotliwe może okazać się zawyżanie cen, doliczanie dodatkowych opłat (jak się często okazuje, zgodnych z umową, lecz spornych), niedostarczanie towarów lub niewykonywanie usług w umownym terminie. Oczywiście, w każdym przypadku możemy dochodzić swoich praw w sądzie, jednak jest to bardzo czasochłonny i kosztowny proces, przez który nasza firma może więcej stracić, niż zyskać.

Jak sprawdzić kontrahenta?

Sprawdzenie kontrahenta na własną rękę jest możliwe, jednak bardzo trudne. Wszystko dlatego, że musimy zwrócić uwagę na wiele aspektów, takich jak chociażby kondycja finansowa podmiotu, z którym zamierzamy nawiązać współpracę, opinie wśród klientów, terminowość i słowność nowego kontrahenta. Czasami zadanie to przedsiębiorcy zlecają sekretarkom bądź swoim asystentkom, jednak często nie mają one odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia, aby móc trafnie ocenić dany podmiot gospodarczy. W związku z tym dobrze jest skorzystać z pomocy specjalisty, czyli prywatnego detektywa, który przeprowadzi wywiad gospodarczy. Opiera się on na pozyskaniu informacji z legalnych źródeł, za pomocą których o wiele łatwiej będzie podjąć przedsiębiorcy stosowną decyzję. Informacje te dotyczą przede wszystkim finansów firmy, którą prowadzi potencjalny kontrahent, ale także jakości towarów czy usług, jakie dostarcza, terminowości oraz wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Jeśli bowiem podmiot posiada długi, nie cieszy się dobrą opinią na rynku bądź wykonuje usługi bez posiadania stosownej licencji, to nawiązywanie z nim współpracy jest niezwykle ryzykowne.

Jak przebiega współpraca z detektywem?

Prywatny detektyw Poznań w pierwszej kolejności zdobywa niezbędne przedsiębiorcy informacje – mogą one dotyczyć konkretnych aspektów, lecz często właściciele firm proszą o szczegółowe zbadanie potencjalnego kontrahenta. Następnie zebrane wiadomości przyjmują formę raportu, tak aby przedsiębiorca miał do nich wgląd w dowolnym momencie. W razie potrzeby detektyw wyczerpująco odpowie na każde pytanie klienta. Ostateczna decyzja, dotycząca tego, czy z danym kontrahentem warto nawiązać współpracę, czy też nie, należy jednak do przedsiębiorcy, który podejmuje ją na podstawie przedstawionego raportu.