Jak wygląda kurs oraz egzamin na prawo jazdy kat.b?

Posiadanie prawa jazdy oraz możliwość poruszania się po ulicach samochodem wiąże się z pomyślnym przejściem kursu szkolenia na prawo jazdy, a także ze zdaniem egzaminu teoretycznego i praktycznego. Jak wygląda kurs oraz egzamin na prawo jazdy kat.b?

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kat.b?

Kurs na prawo jazdy kat. b jest złożony z dwóch części: z teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna zawiera 30 godzin lekcyjnych, które powinny trwać przez 45 minut. Wiedza jest przekazywana kursantowi w postaci wykładów oraz ćwiczeń. Kursant uczy się na owych zajęciach, jakie są ogólne zasady ruchu drogowego, podstawy kierowania samochodem i uczestnictwa w ruchu drogowym, a także swoich praw oraz obowiązków. Zajęcia w części teoretycznej mogą być prowadzone online. Po tym, jak kursant opanuje już część teoretyczną, przychodzi kolej na część praktyczną, która również jest złożona z 30 godzin zegarowych. Część praktyczna jest prowadzona przez instruktorów jazdy w sposób indywidualny i odbywa się ona w specjalnych pojazdach „elkach”, które zostały odpowiednio przystosowane do nauki jazdy. Nie ma takiej możliwości, aby kursant mógł przystąpić do części praktycznej, bez uprzedniego przyswojenia wiedzy z części teoretycznej. Instruktorzy jazdy stopniowo uczą kursantów poruszania się samochodem po drodze, przeprowadzając nauki jazdy na placu manewrowym, na drodze w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym.

Zanim kursant przystąpi do państwowego egzaminu na prawo jazdy, instruktor przeprowadza egzamin wewnętrzny, który wygląda praktycznie identycznie jak egzamin państwowy. Celem owego egzaminu jest sprawdzenie umiejętności oraz wiedzy kursanta.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat.b?

Po ukończeniu kursu na prawo jazdy kandydat na kierowcę może przystąpić do państwowego egzaminu na prawo jazdy kat.b. Jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty za egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Wynosi ona odpowiednio 30 i 140 zł. Na początku kandydat na kierowcę musi pomyślnie zdać część teoretyczną. Test trwa 25 minut i odbywa się on na komputerze w specjalnie wyznaczonej do tego sali. Aby uzyskać wynik pozytywny, konieczne jest uzyskanie 68 pkt na 74 możliwe. Po zdaniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej. Zaczyna się ona od przedstawienia się egzaminatorowi oraz sprawdzeniu tożsamości. Następnie kandydat na kierowcę musi sprawdzić stan techniczny pojazdu i przygotować się do jazdy. Kolejną fazą egzaminu praktycznego jest wykonanie zadań na placu manewrowym. Następnie wyjeżdża się na ulicę, aby wykonać zadania w ruchu drogowym. Na koniec następuje omówienie egzaminu.

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu praktycznego można odebrać swoje prawo jazdy i zacząć jeździć samochodem na własną rękę. Aby móc jednak to zrobić trzeba spełnić kilka prostych wymagań:

– konieczne jest ukończenie 18 roku życia,

– posiadanie orzeczenia lekarskiego na temat braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych bądź psychicznych do kierowania pojazdem,

– przebywanie na terytorium Polski przez przynajmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym,

Należy też pamiętać o tym, że odebranie prawa jazdy wiąże się z uiszczeniem opłaty za dokument w wysokości 100,50 zł.

Osoby, które szukają sprawdzonej szkoły jazdy i mieszkają w Poznaniu oraz jego okolicach, mogą skorzystać z ośrodek szkolenia kierowców Pegaz, który znajduje się w samym centrum miasta. Ów szkoła może pochwalić się posiadaniem profesjonalnych, wymagających i sympatycznych instruktorów, którzy oprócz tego, że będą w stanie przygotować kursanta odpowiednio do egzaminu na prawo jazdy, to jeszcze sprawią, że każda lekcja będzie czystą przyjemnością.