Poznańscy obywatele zdecydują o przeznaczeniu 28 mln zł w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

W tym roku mieszkańcy Poznania będą mieć wpływ na rozdysponowanie 28 milionów złotych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO). Proces składania wniosków rusza w najbliższy poniedziałek, przy czym każdy obywatel ma możliwość zgłoszenia maksymalnie trzech własnych propozycji.

Od momentu wprowadzenia PBO, jego ramach udało się zrealizować prawie 270 różnorodnych projektów. W efekcie mieszkańcy Poznania zyskali nowe przestrzenie do aktywnego spędzania czasu, tereny zielone, a także mogli wziąć udział w wielu atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych.

Biuro Rady Miasta Poznania poinformowało, że w bieżącej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji jest 28 milionów złotych. To o 1,4 miliona więcej niż w poprzednim roku.

Do końca maja będzie można składać formularze z projektami. Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie za pośrednictwem oficjalnej strony PBO, lub osobiście, w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania. Do każdego zgłoszenia konieczne jest dołączenie listy poparcia zebranego od co najmniej 10 mieszkańców miasta.

Wszystkie nadesłane wnioski będą weryfikowane i oceniane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta. Ostateczne zatwierdzenie liczby projektów, jak również losowanie numerów na liście do głosowania, odbędzie się pod koniec września. Głosowanie nad projektami zaplanowano na październik, a ostateczne wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 listopada.

Osoby chcące zgłosić projekt nie muszą posiadać meldunku w Poznaniu – wystarczy, że są jego mieszkańcami. Nie ma również żadnych ograniczeń wiekowych. W sytuacji, gdy wnioskodawcą jest osoba poniżej 13 roku życia, konieczne jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego i podanie jego danych.