Jak będzie wyglądał rynek pracy w Poznaniu w 2024?

Rok 2024 przyniesie zmiany trendów na rynku pracy. Według specjalistów pracodawcy i pracownicy powinni przygotować się nie tylko na cyfrowe rozwiązania, robotyzację czy wdrożenie sztucznej inteligencji, ale także na odczuwalne zmiany w kulturze pracy i napływ pracowników z innych części świata. Jaka praca dla uchodźców będzie czekała w Poznaniu? Ile można zarobić w poszczególnych branżach?

Bezrobocie a praca w Poznaniu

Bezrobocie w Polsce w 2023 roku utrzymywało się na jednym z najniższych poziomów w całej UE. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego: od lipca poziom bezrobocia wynosi niezmiennie 5,0%. To dobra wiadomość dla osób poszukujących zatrudnienia – praca Poznań jest stosunkowo łatwo dostępna, a jej poszukiwania zdecydowanie ułatwia rynek pracownika.

Co ważne, szukając pracy musimy być gotowi na zmiany, jakie pojawią się na światowych rynkach. Cyfryzacja i robotyzacja to szansa, aby zwiększyć efektywność kadry, jednak oznacza ona także, że praca w powiecie poznańskim w przypadku wielu osób będzie wymagała dostosowania się do nowych warunków. Zmianom ulegną też branże, w jakich aktualnie najpilniej są poszukiwani pracownicy. Nie bez znaczenia jest też coraz szersze zastosowanie narzędzi AI w procesach rekrutacyjnych, za czym również muszą nadążać kandydaci do pracy. Obecnie w szybkim stworzeniu dobrego CV pomaga kreator CV online, a wiele rozmów rekrutacyjnych prowadzonych jest poprzez wideokonferencje.

W 2023 roku braki kadrowe odnotowano w służbie zdrowia, oświacie czy transporcie, brakowało też administratorów stron internetowych, projektantów i administratorów baz danych oraz programistów, tapicerów czy wychowawców w placówkach opiekuńczych.

Rok 2024 także upłynie pod znakiem zapotrzebowania na pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i oświaty (nauczyciele przedszkoli, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele szkół specjalnych), a także pracowników służb mundurowych i kierowców autobusów.

Praca w województwie wielkopolskim – ile zarabia się w Poznaniu i okolicach?

Według danych kwartalnych udostępnionych przez GUS z końcem grudnia 2023 praca Poznań w I-III kwartale 2023 roku oznaczała przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto mieszczące się w przedziale 6500,01-7000,00 złotych.

W październiku 2023 zarobki w sektorze przedsiębiorstw wynosiły średnio 6707 złotych brutto. Na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć przedstawiciele informacji i komunikacji, a na najniższe pracownicy zatrudnieni w administrowaniu i działalności wspierającej oraz zakwaterowaniu i gastronomii.

Ile w październiku wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poznaniu i okolicach? Praca w województwie wielkopolskim to zarobki wynoszące średnio:

  • 11 302 złotych – informacja i komunikacja;
  • 7097 złotych – transport i gospodarka magazynowa;
  • 7020 złotych – budownictwo;
  • 6949 złotych – obsługa rynku nieruchomości;
  • 6865 złotych – przemysł;
  • 6796 złotych – przetwórstwo przemysłowe;
  • 6011 złotych – handel, naprawa pojazdów samochodowych;
  • 5560 złotych – administrowanie i działalność wspierająca;
  • 4989 złotych – zakwaterowanie i gastronomia.

Zawody, w których najłatwiej znajdziesz pracę w 2024 roku

Prognozy Barometru Zawodów wskazują, że praca w Poznaniu w 2024 roku będzie dość trudno dostępna dla florystów i fotografów. Na dłuższe poszukiwania muszą przygotować się także agenci ubezpieczeniowi, architekci krajobrazu, cukiernicy, dentyści, farmaceuci, graficy komputerowi czy pracownicy ochrony fizycznej.

Tak jak w latach ubiegłych, także w 2024 roku wakaty dostępne będą w służbie zdrowia i edukacji. Na rynku pracy widoczne będzie także zwiększone zapotrzebowanie na kierowców autobusów, psychologów i pracowników służb mundurowych. Deficyt poszukujących pracy ma dotyczyć ponad 40 zawodów, wśród których z pewnością znajdzie się praca dla Ukraińców. Zgodnie z prognozami pracodawcy mają poszukiwać brukarzy, dekarzy i elektryków oraz pracowników robót wykończeniowych. Praca będzie dostępna również dla kucharzy, listonoszy i kurierów, pracowników ds. rachunkowości i księgowości, pracowników socjalnych, spawaczy, sprzedawców i kasjerów. Braki kadrowe w wymienionych profesjach wynikają głównie z dwóch powodów: pracownikom nie odpowiadają warunki pracy lub pracownicy nie spełniają wymogów pracodawców.