Jesteś tu:

Aktualny stan zgłoszeń (18.05.2015) - 103 osoby

Zestawienie zgłoszeń = baza absolwentów

Pod linkiem   baza absolwentów   wstawiliśmy bazę absolwentów, którzy wypełnili ankiety i przesłali je elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Baza będzie na bieżąco uzupełniana.

Prosimy o przejrzenie danych swojej klasy i w miarę posiadanych informacji, poinformowanie o Zjeździe swoich koleżanek i kolegów klasowych.

Uwaga: baza absolwentów jest w postaci pogrupowanych roczników co 5 lat. Wyboru rocznika (matury) dokonujemy poprzez wybór odpowiedniej zakładki (dół ekranu).

Termin Zjazdu: 20 czerwca 2015

Konto e-mail Zjazdu: zslgzjazd@gmail.com

ZgłoszenieKwestionariusz Absolwenta

Zgłoszenie wersja drukowana (PDF): Ankieta