Jesteś tu:

Uwaga!
Na prośbę Absolwentów, termin zadeklarowania uczestnictwa w Zjeździe przesuwamy do 29 maja 2015
Wpłaty można dokonać na konto Zjazdu do 31 maja 2015.
Serdecznie zapraszamy

Bank Spółdzielczy w Chodzieży
98 8945 0002 0022 7739 2000 0010
Tytuł przelewu: Zjazd 2015, imię, nazwisko (nazwisko panieńskie) osoby, za którą dokonywana jest wpłata

Prosimy również o wypełnienie ankiety:

- wersja elektroniczna: Ankieta

- wersja drukowana (PDF): Ankieta