Jesteś tu:

Zlote Technikum 2015

Technikum z Rataj, po raz kolejny, wśród najlepszych techników w Polsce. Otrzymała tytuł Złotej Szkoły 2015.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w ZSLG w Ratajach jest wśród najlepszych techników w Polsce wg  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł Złotej Szkoły 2015.

Po raz 17 Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych (www.technika.perspektywy.pl). 
Coroczne rankingi stały się ważnym źródłem informacji dla uczniów najstarszych klas gimnazjalnych, którzy już w czerwcu podejmować będą decyzje o wyborze, takiej szkoły ponadgimnazjalnej, której ukończenie stworzy realne szanse na podjęcie wymarzonych studiów lub na zdobycie atrakcyjnego zawodu.
Podstawą tworzenia rankingu są wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Dodatkowo uwzględniane są wyniki olimpiad przedmiotowych oraz – w przypadku techników – wyniki egzaminów zawodowych. Bycie laureatem rankingu jest powodem do dumy i jest nobilitacją szkoły w środowisku lokalnym, dlatego organizatorzy Ogólnopolskiego Rankingu wprowadzili specjalne certyfikaty jakości dla najlepszych.

Tytuł „Złotej Szkoły 2015” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:
• w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 zajęły miejsca: 1-100
• w ogólnopolskim Rankingu Techników 2015 zajęły miejsca: 1-100
Tytuł „Srebrnej Szkoły 2015” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które:
• w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2015 zajęły miejsca: 101-300
• w ogólnopolskim Rankingu Techników 2015 zajęły miejsca: 101-200

Z województwa wielkopolskiego tytuł Złotej Szkoły 2015 uzyskało 7 szkół licealnych (niestety żadne LO z regionu pilskiego) oraz 10 techników (w tym dwa z regionu pilskiego).
Z regionu pilskiego:
Tytuł Złotej Szkoły Technikum 2015 uzyskały:

  • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych z Złotowa (3 miejsce w Wielkopolsce i 28 miejsce w kraju) oraz
  • Technikum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych z Rataj (6 miejsce w Wielkopolsce i 53 miejsce w kraju)

Tytuł Srebrnej Szkoły Liceum 2015 uzyskały:

  • I LO Złotów (14 miejsce w Wielkopolsce i 199 miejsce w kraju)
  • LO Towarzystwa Salezjańskiego z Piły (odpowiednio 19 miejsce i 272 miejsce)
  • II LO STO z Piły (21 i 293 miejsce)

Ciekawych wniosków dostarczyła analiza szczegółowych wyników maturalnych z przedmiotów obowiązkowych. Uczniowie z technikum w ZSLG z Rataj zajęli:

  • II miejsce w kraju biorąc pod uwagę wyniki matury z języka polskiego (nauczyciel prowadzący: mgr Joanna Kłos i mgr Agnieszka Działoszyńska) oraz
  • IX miejsce w przypadku wyniku matury z języka angielskiego (nauczyciel prowadzący mgr Adam Michalski).