Jesteś tu:

Biologia2

Profil promedyczny dla młodzieży zainteresowanej studiami medycznymi, przyrodniczymi.

==>> ulotka reklamowa

==>> podanie

==>> kalkulator rekrutacyjny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy (angielski, niemiecki) 

Kierunek uruchomiony po raz pierwszy w 2014 r., cieszący się zainteresowaniem młodzieży planującej kontynuować studia uniwersyteckie, akademickie na kierunkach medycznych i biologicznych. 
Liceum promedyczne:

  • Wiodące przedmioty profilu medycznego to biologia i chemia. Realizacja treści rozszerzonych z tych przedmiotów umożliwia studiowanie m.in. takich kierunków jak: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez akademie rolnicze i akademie wychowania fizycznego.
  • Dzięki współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia w PWSZ w Pile, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez kadrę akademicką oraz odbywania części zajęć w wyspecjalizowanych pracowniach PWSZ w Pile. 

Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej.

Nabyte umiejętności są weryfikowane praktycznie poprzez:
- współpracę zagraniczną oraz 
- możliwość rozwoju zainteresowań w ramach klubu Wampirek (Honorowi Dawcy Krwi), Drużynie Szpiku i Transplantacji, Klubu Wolontariatu.  

 Szkolny Klub Wampirek

Klub Wampirek

Drużyna Szpiku i Transplantacji

Drużyna Szpiku 

 Klub Wolontariatu

Wolontariat - Szlachetna Paczka