Jesteś tu:

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszym gimnazjum.

Ulotka reklamowa         Podanie 2016          Regulamin rekrutacji 2016

Gim A5bZapraszamy absoGim A5a