Jesteś tu:

IMG 0190

Projekt: Odkryj w sobie artystę.

Uczestnicy: Hiszpania, Rumunia, Turcja, Niemcy i Polska

Wrażliwość na piękno działa pobudzająco na aktywność poznawczą młodzieży i odgrywa istotną rolę w formowaniu jego osobowości. Młodzież 5 krajów w ramach projektu Comenius - Show Artist In You, poznaje różne formy aktywności artystycznej szkół z całej Europy:  IES Beniajan (Hiszpania), Bahcesehir Colleges (Turcja - Kocaeli), Spiru Haret (Rumunia - Bukareszt), Herzog Gymnasium (Niemcy - Uelzen) oraz ZSLG w Ratajach.

Celem projektu jest stymulowanie aktywności twórczych uczniów poprzez rozwijanie ich uzdolnień komunikacyjnych oraz aktywności w różnych dziedzinach sztuki.    
Każda ze szkół biorących udział w projekcie wybrała w swoim kraju 1-2 wybitnych przedstawicieli sztuki, działających w różnych formach aktywności artystycznej: malarze: Pedro Cano, Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, Georg Lipinsky, Selma Taner, pisarze Jerónimo Tristante, Gitta Rutledge, śpiewacy Leo Iorga, rzeźbiarze Mircea Roman, itp.  Film dokumentalny z przebiegu warsztatów oraz wywiady z uczestnikami spotkań są jednymi z naszych planowanych produktów końcowych.

Artyści prezentują różnorodność w sztuce. Również nasze partnerstwo składa się z krajów Wschodu, Zachodu, Południa i Północy Europy, dzięki czemu nasi uczniowie świadomi będą bogatej europejskiej różnorodności kulturowej. Przyczyni się to również do ich twórcze zaangażowania w współpracę z ich europejskimi rówieśnikami. Jest to bardzo owocne i ciekawe doświadczenie dla młodzieży, dla nauczycieli oraz całej społeczności edukacyjnej.

W trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej znalazła się Europa, wierzymy że dzięki projektowi nasi uczniowie poszerzą swoje przyszłe możliwości rozwoju zawodowego. Osiągną to dzięki rozwijaniu swojej kreatywności, poprawie kompetencji językowych, informatycznych oraz poznaniu różnorodności kulturowej Europy. 

I spotkanie: Turcja 25-28 listopada 2013

Bahcesehir Colleges to największa w Turcji sieć szkół prywatnych, założona w Stambule w 1994 roku. Szkoły należące do sieci, zapewniają dostęp do kształcenia wg najwyższych światowych standardów jakościowych. Od  2003 r.  sieć objęła swym działaniem teren całego kraju. 
W ramach Bahcesehir Colleges działa 42 przedszkoli, 27 szkół podstawowych, 16 gimnazjów i szkół średnich.  
Szkoły współpracują z różnymi regionami świata. Efektem są liczne nagrody w dziedzinach sztuki i sportu, takich jak The Small Montmare of Bitola Gold Palette Award (Macedonia), International Children and Youth’s Arts Competition (Polska). 
Bahcesehir College podpisała partnerstwo z Knightsbridge School w Londynie (2010). Od tego czasu szkołę przemianowano na Kocaeli Bahcesehir Knightsbridge School. Szkoła kształci 560 uczniów wg specjalnego indywidualnego kształcenia, którego celem jest  zrównoważony rozwój uczniów otwartych na świat. 
Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł Blue Ribbon Award’ w 2009 r. (tytuł przyznawany przez USA najlepszym szkołom na świecie) oraz tytuł Green Flag Award ( ochrona środowiska naturalnego).

Bahcesehir Colleges
Bahcesehir Colleges
Czerwony dywan i powitanie
Czerwony dywan i powitanie
Dyrekcja szkoły
Dyrekcja szkoły
Sala obrad koordynatorów
Sala obrad koordynatorów
Zajęcia z chemii
Zajęcia z chemii
Kącik Comeniusa
Kącik Comeniusa
Pamiątkowe zdjęcie
Pamiątkowe zdjęcie
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Zespół wokalny
Zespół wokalny
Pieśni tureckie
Pieśni tureckie
Matoda marmurkowa
Matoda marmurkowa
Efekty warsztatów
Efekty warsztatów
Istambuł - Bosfor
Istambuł - Bosfor
Meczet Sofia
Meczet Sofia
Błękitny meczet
Błękitny meczet
Previous Next Play Pause
Bahcesehir Colleges Czerwony dywan i powitanie Dyrekcja szkoły Sala obrad koordynatorów Zajęcia z chemii Kącik Comeniusa Pamiątkowe zdjęcie Uczestnicy spotkania Zespół wokalny Pieśni tureckie Matoda marmurkowa Efekty warsztatów Istambuł - Bosfor Meczet Sofia Błękitny meczet

II spotkanie: Bukareszt (Rumunia)  11-15 maja 2014

Spiru Haret - szkoła publiczna usytuowana w centrum Bukaresztu. Szkoła wyróżnia się pracą z uzdolnioną młodzieżą zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i średniej.

III spotkanie: Beniajan (Hiszpania) 4-7 listopada 2014

IES Beniajan - publiczna szkoła średnia w 11 tys. mieście Beniaján (niedaleko Murcia). Szkoła liczy ponad 600 uczniów i 68 nauczycieli. W szkole nauczany jest język angielski i francuski. Nauczanie angielskiego jest obowiązkowe na wszystkich etapach kształcenia. W Hiszpanii szkoła znana jest z aktywności w międzynarodowych projektach (m.in. otrzymała specjalną nagrodę Parlamentu Europejskiego) oraz z umiejętności rozwijania uzdonień artystycznych młodzieży.

IV spotkanie: Rataje (Polska) 16 - 18 marca 2015

Bardzo intensywne spotkanie. Do obiadu zajęcia i warsztaty w grupach mieszanych. Po południu m.in. wystawa malarska Gregora Lipinsky'ego (malarz z Uelzen, Niemcy) oraz koncert dla mieszkańców Chodzieży w CHDK.

 

Project documentary

Students’ evaluations