Jesteś tu:

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminarz przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno - przyrodnicza: 22 kwietnia 2015 r. (środa)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

wg. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej