Jesteś tu:

CERTYFIKAT

Zakończył się IV Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna  Szkoła -  Bezpieczny Uczeń.

Szkoła nasza wzięła udział w IV Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie i Studium Prawa Międzynarodowego pod nazwą Bezpieczna  Szkoła -  Bezpieczny Uczeń.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, a także  kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowej, rasowej i obyczajowej. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa  uczniów w szkole.

W realizację zadań konkursowych "Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń" zaangażowano młodzież szkolną, nauczycieli oraz rodziców. Na spotkania zaproszone zostały również instytucje i osoby współpracujące ze szkołą: Policję, Straż Miejską, PCPR. 

Intensywna praca przez cały rok szkolny została nagrodzona zdobyciem certyfikatu - Bezpieczna szkoła.

Koordynatorami projektu byli: pedagodzy szkolni - Aleksandra Szajowska i Barbara Gumowska oraz Ewelina Domańska.