Jesteś tu:

Spotkanie z przedstawicielem Policji nt. używek w tym dopalaczy.

Spotkanie zorganizowane dla wszystkich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie było poświęcone problemowi narkotyków, dopalaczy i alkoholu oraz wpływowi tych używek na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.