Jesteś tu:

Naszym nauczycielom życzymy: takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce oraz entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy - uczniowie :)

Facebook  RatajeTV

Przedstawienie w 110-tą rocznicę urodzin K.I. Gałczyńskiego - Ulica szarlatanów

Youtube - Film

Zapraszamy na koncert - Ulica szarlatanów wg poezji K. I. Gałczyńskiego
11 czerwca o godz. 16.00 w CHDK- u.

Klas I LO (promedyczna) oraz klasy maturalne wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez studentów PWSZ w Pile.

==> Tygodnik Nowy