Jesteś tu:

Krystian2 100

Krystian Barzykowski - absolwent 2004r. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obrona pracy doktorskiej - 2014r.

Miejsce pracy - Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzny).

Kiedy supełek nie wystarczy, aby zapamiętać, pod takim tytułem ukazał się artykuł w serwisie PAP - Nauka w Polsce nt. pamięci prospektywnej, opisujący nowatorskie badania dr Krystiana Barzykowskiego z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwenta LO w Ratajach (Krystian jest członkiem zespołu badawczego pod kierunkiem p. prof. Agnieszki Niedźwieńskiej. zajmującego się tą problematyką).

Jeśli zapomniałeś wziąć przygotowaną kanapkę do pracy. Znowu wyleciało ci z głowy, że masz iść na pocztę? Jeśli tak, to znaczy, że masz problemy z pamięcią prospektywną. To ten rodzaj pamięci, który umożliwia nam wykonywanie różnorodnych zamiarów w przyszłości.

Krystian Barzykowski jest absolwentem liceum ogólnokształcącego w Ratajach (matura, rocznik 2004) oraz absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał w roku akademickim 2013/2014 stypendium dla doktorantów (22 tys. zł) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nagrodę odbył również staż naukowy w ośrodku naukowo-badawczym Center on Autobiographical Memory Research (CON AMORE Center) Uniwersytetu Aarhus w Danii. Jest również laureatem konkursu im. prof. Jerzego Perzanowskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu kognitywistyki.

Po obronie doktoratu wygrał konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Filozoficzny) i kontynuować będzie swoje badania nad usprawnieniem pamięci osób starszych.

Analiza losów absolwentów jest wspaniałym sprawdzianem skuteczności kształcenia młodzieży. Potwierdzeniem, że mamy uzdolnioną młodzież, której rozwój i pobudzenie zdolności intelektualnych często zależne jest od inwencji nauczycieli. Inwencji w wychowaniu i kształceniu a nie w powielaniu utartych schematów. Nieśmiertelne...

Więcej informacji:

- Nauka w Polsce