Jesteś tu:

Dr Michał Górski - absolwent 2003r.  Aktor, reżyser

Aktor w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Założyciel i dziekan w Wyższej Szkole Sztuk Filmowych i Teatralnych. Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Obronił doktorat z aktorstwa na  Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi (22.01.2012 r.)

O szkole nigdy nie zapomniał. Prowadził już trzykrotnie zajęcia warsztatowe z podstaw aktorstwa dla młodzieży szkolnej z naszego liceum i gimnazjum:

- rok 2007: warsztaty teatralne dla gimnazjum i liceum,

 - rok 2009: warsztaty w ramach projektuSpotkanie z kulturą(Życie to nie teatr)

 - rok 2010 wspólnie z młodzieżą z klubu teatralnego, wyreżyserował film promocyjny szkoły (Film cz.1, Film cz.2).

- rok 2013: warsztaty teatralne w ramach przedmiotu specjalizującego (LO): Świat jest teatrem.